Tarotanielski.com

Dobre wróżby z anielskich kart tarota

Tarot i Anioły.

Dziesięć Sefir

|

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Kether (Korona, Jedność),

Jestem Który Jestem. Jest niepodzielna i czysta istotą, poprzedzającą wszystkie istoty
To pierwsza sfira która zawiera wszystko, co było co jest i co będzie. Jest początkiem i końcem. W tej sferze człowiek zaczyna rozumieć samego siebie, obcuje z Boską obecnością.


2. Chokmah (Mądrość, Miłość, Moc),

imię Jah, Abba ,męska energia, siła pozytywna, dynamiczna, impuls dający początek działaniu. To myśl Boga aktywna i kreatywna.


3. Binah (Rozumienie, Życie, Forma),

Królowa z Boskim Imieniem Jahwe. Żeńska energia, energia bierności. Matka. Czułość, nierzeczywistość, stałość


Trzy Boskie Sfery tworzą Boski Trójkąt Duchowy

4. Chesed, znana także jako Gedulah (Miłosierdzie, Łaskawość).

Jest siłą która nadaje rzeczom porządek i kształt. To moc która konstruuje i buduje. Łaska obdarzająca wszystkim co potrzebne. Moc czynienia tego czego się pragnie.

5. Geburah ,Din, Pechad czyli Sprawiedliwość, Surowość Siła,

Jej boskim imieniem jest Eloah. To surowy Boży osąd

6. Tifereth ( Piękno, Harmonia, Ozdoba)

Sfera szczęścia Słońca, promieniującego ciepłem dla ludzi,

3 wcześniejsze sfery symbolizują Eteryczny Trójkąt. Reprezentuje ona ewolucję prawa i porządku natury. To początek świadomości, rozróżnianie dobra od zła oraz wolny wybór


7. Netzah ( Zwycięstwo, Wieczność) Imię JHVH,

Cierpliwość, moc przyciągania i spójności świata, która wszystko wiąże. To zwycięstwo mądrości płynącej z doświadczenia. To świadomość człowieka który uczy się lekcji fizycznego świata

 

 

8. Hod (Chwała, Odbicie),
Symbolizuje Intuicje, wnikliwość, zdolności umysłowe, wyobraźnię, wskazuje jednak na inne rzeczy takie jak logika i rozum


9. Jesod -Podstawa , Roztropność
miejsce gdzie łączą się wszystkie aktywne siły tajemne i magiczne. Tu zacierają się granice pomiędzy ja i nie ja.

Te 3 sfery wspólnie tworzą Magiczny Trójkąt Osobowości
Magia jest tu rozumiana jako nauka i sztuka tworzenia

10. Malkuth(9 królestwo, Panowanie)

Boskie imę to Adonaj. Ostatnia część występująca w środku safir łącząca je. Jest sferą Ziemi, materii i fizycznego ciała. Jej natura ma 4 poziomy- wola, rozum, serce i ciało Bóstwa. Działalność wszystkich chórów skupia się właśnie w sefirze Malkuth


11. Daat ( Wiedza)

pseudosefira, to widzenie i wiedza w jednym. Pochodzi od Boga. Jest dzieckiem boskich sefir.